Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego przez CBMAX Sp. zoo Sp. K z siedzibą w Jastrzębiej Górze, przy ul. Zygmunta III 11.

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością CBMAX Sp. zoo Sp. K – m.in. informacje o promocjach, wydarzeniach, informacje prasowe…

2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne, jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w CBMAX Sp. zoo Sp. K drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter’a

5. CBMAX Sp. zoo Sp. K  nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

6. CBMAX Sp. zoo Sp. K ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.